GABRIELE
FRASNELLI

Präsident

Zum Lebenslauf

MAURO
FARINA

Sekretär

Zum Lebenslauf

SILVIO
CATTARUZZA DORIGO

Schatzmeister

Zum Lebenslauf

GIORGIO
FAGGIONATO

Vorstandsmitglied

Zum Lebenslauf

ROBERTO
ROMAN

Vorstandsmitglied

Zum Lebenslauf

THOMAS
SPITALER

Vorstandsmitglied

Zum Lebenslauf

HELMUTH
STUPPNER

Vorstandsmitglied

Zum Lebenslauf